Pracownia Projektowa ELPRO
zajmuje się projektowaniem instalacji
elektrycznych i teletechnicznych
wewnętrznych, przyłączy oraz sieci
elektrycznych i telekomunikacyjnych.